Målgruppe

Målgruppe.


Demente og senhjerneskadede med adfærds-, kontakt- og trivsels-problemer.

 

Eksempelvis:

Hvis der er problemer med, at udføre plejen.

Borgeren forlader ofte stedet.

Borgeren er meget urolig, eller det er svært at få en positiv kontakt.

Borgeren har svært ved at indgå i samspil med andre beboere.

Nødvendigt med døgnvagt.

Undren over, hvorfor agerer borgeren sådan i den givne situation.

Sanseintegrationsproblemer.

Uhensigtsmæssig adfærd.