Individuelle Marte Meo forløb

Individuelle Marte Meo kompetenceforløb.


I situationer hvor kommunikationen eller samspillet, af den ene eller anden grund, er gået i hårknude mellem f.eks. plejen og borgeren, er individuelle Marte Meo forløb ideelle. Disse forløb vil som regel indeholde 3 - 4 videooptagelser/supervisioner, herved følges der op på effekten.

Er det i plejegrupper, er effekten størst, når der afsluttes med en gang undervisning/foredrag til hele gruppen. Derved implementeres Marte Meo og der gives forståelse for den aktuelle borgers situation og de implicerede plejepersoners nødvendige arbejdsindsats.