Uddannelse til Marte Meo Terapeut

Prisen er 26.000,- kr. hvilket dækker undervisning og supervision.

  

Yderligere er der udgifter til afsluttende certificering 3.000,- kr. (denne sats er fastsat af lic. super-visorgruppen)

Indkøb af bøger fra ca. 250,- kr. til 500,- kr.

 

Hvis du ønsker at høre mere om uddannelsen kontakt:

Birgitte Lauritsen

Tlf.: 3061 5007.

 

Ansøgning til uddannelsen sendes til E-mail: martemeo@live.dk

med nogle ord om dig selv.

Uddannelse til Marte Meo Terapeut.


Hvornår:

Terapeutuddannelsesholdene starter op, se Hjem


Hvor:

Undervisningen foregår normalt på Fyn, er man 4 personer fra samme område, kan undervisningen flyttes til jeres by.


Varighed og timeforbrug:

Varighed er ca. 18 måneder og består af 17 undervisningsdage á 6 timer. Holdet består af 4 personer med forskellig faglig baggrund, hvorved der opnås en tværfaglighed, som giver megen inspiration og medlæren. Der må forventes en del forberedelse og skriftligt arbejde under uddannelsen, svarende til ca. 192 timer, dertil kommer forberedelse til eksamination og selve eksaminationen.

 

Optagelseskriterier.

Relevant faglig uddannelse af mindst 2½ års varighed fx pædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske.

 

Det er nødvendigt, at man har adgang til at videofilme samspil under uddannelsen.

Har et videokamera og en pc med et relevant redigeringsprogram, som man selv vælger.

 

Indhold.

Uddannelsen baseres på de studerendes videooptagelser fra egen hverdag. Der vil i tilknytning hertil formidles viden om:

 

  • Det naturlige samspil samt afvigelser herfra.
  • Den aktuelle udviklingspsykologi.
  • Læring/intevention/menneskesyn etc.
  • Etik i forbindelse med videoanalyser.

 

De studerende viser og kommenterer egne videoer og får supervision herpå. I tilknytning hertil udveksles erfaringer, ligesom der er faglig sparring og diskussion.

For at blive indstillet til certificering skal den studerende have arbejdet med og afsluttet mindst 5 forskellige cases. Hver case afsluttes med en skriftlig opgave.

 

Erhvervede kompetencer.

Den studerende vil med uddannelsen være i stand til at analysere alle former for samspil, samt være i stand til præcist og målrettet at kunne intervenere ved behov for ændringer i samspillet.