Brush-up

Tid: 08:00 - 13:00.


Hvis du ønsker at høre mere om Brush-up dagen kontakt:

Birgitte Lauritsen

Tlf.: 3061 5007.

 

Tilmelding til Brush-up dagen sendes til E-mail: martemeo@live.dk


Brush-up dag


Som Marte Meo terapeut kan det være en udfordring at holde sine kompetencer vedlige, når hverdagen sætter ind og man evt. er eneste Marte Meo terapeut på stedet.


Supervision/rådgivning kan være mange ting og indeholde mange aspekter. Det kan være generelle udfordringer eller specifikke problemstillinger.


På en Brush-up dag kan du:


  • Få ny inspiration både fagligt og personligt.
  • Få hjælp til at få implementeret metoden på arbejdspladsen.
  • Videreudvikle Marte Meo metoden i dit daglige arbejde.
  • Få hjælp til analyse af svære problemstillinger.
  • Få mulighed for sparring og erfaringsudveksling med andre terapeuter i en gruppe.


Du skal medbringe egne optagelser til dagen.