Det praktiske, når der filmes

Det praktiske, når der filmes.


Der videofilmes 15 - 30 minutter af et almindeligt dagligdags samspil, det kan være sekvenser fra et måltid, tandbørstning, toiletbesøg, påklædning, samtale eller lignende.

Disse videooptagelser gøres til genstand for en detaljeret analyse, for at finde frem til, hvornår samspillet og kommunikationen imellem den professionelle og borgeren er optimalt og udviklingsstøttende/vedlige-holdende.

 

Derefter gives der en tilbagemelding til den professionelle, som ser klip fra de episoder hvor samspillet/kommunikationen er god. Derved bruger den professionelle sig selv som rollemodel og dermed er der fokus på det, der lykkedes. Samtidig vises der klip, som viser, hvad borgeren har brug for, for at kunne indgå i et postivt samspil med den professionelle.

Et forløb strækker sig som regel over 3 - 4 optagelser, der filmes ca. 1 gang hver 14. dag, den uge hvor der ikke filmes, gives der tilbagemelding til den professionelle.

 

I arbejdet med videooptagelserne er alle underlagt tavshedspligt, der indgås et skriftligt samtykke med de involverede parter. Videooptagelserne opbevares af Marte Meo supervisoren og slettes efter forløbet er afsluttet.