Hvad er Marte Meo

Hvad er Marte Meo.


Marte Meo er en interaktionsanalysemetode, der anvender video til at forbedre, etablere eller reetablere samspillet mellem mennesker.

Marte Meo metoden består af to dele. En analysedel, hvor samspillet mellem de involverede parter analyseres. En interventionsdel, hvor udvalgte dele af analysen vises til de mennesker, der har bedt om hjælp, for konkret at vise, hvilke elementer i samspillet, der skal udvikles for at afhjælpe de aktuelle udfordringer.

Metodens vigtigste redskab – interaktionsanalysen – gør det muligt at finde det enkelte menneskes kompetencer (analysedelen,) mens videoen giver mulighed for at vise disse kompetencer og dermed skabe grundlag for udvikling (interventionsdelen.)

 

Marte Meo kommer fra det latinske mars martis og betyder ”ved egen kraft,” begrebet refererer til og gengiver troen på, at alle har iboende potentialer til at udvikle kommunikation i samspil med andre.

Metoden er ressourceorienteret og har sit værdisæt i den humanistiske tankegang, hvor mennesket betragtes som søgende efter at opnå meningsfuldt samspil med andre. Derudover er det en central tanke i Marte Meo, at adfærdsproblemer oftest er en reaktion på et uhensigtsmæssigt samspil.